Hubert Haenen

Stop met rokers te beschuldigen: dat is puur pesten.

Roken:  Schuld en Liefde

’t is me opgevallen dat een sigaret in veel films wordt gebruikt om onaangename situaties  te benadrukken. Elke keer dat de film een fragment toont waarin “het personage”  er niet meer uitkomt, z’n leven ziet mislukken of in situaties terecht komt waar hij geen greep op heeft, komt de sigaret er aan te pas. Die wordt dan met zenuwachtige gebaren nerveus opgestoken. De rook wordt diep geïnhaleerd en daarna met  op elkaar geperste lippen ver de ruimte ingeblazen. Vaak spoelt de acteur daarna  nog een glas wijn, sekt of whiskey door zijn keel. De sfeer is er een van troosteloosheid en onvrede.

Het zijn de scènes die  je ook  in het dagelijkse leven ziet. Zelden maken sigaretten rokende mensen een gelukkige indruk op me. Is de sigaret een symbool voor onvrede ?  Ik denk het wel.  Ik ben er inmiddels wel van overtuigd  dat roken niet alleen in stand wordt gehouden door verslaving, maar meer door een gebrek aan klein of groter geluk en rust in het leven van alle dag. Wij mensen gedijen pas echt goed als we liefdevolle aandacht krijgen en het mooiste is als je jezelf die aandacht kunt geven. Dat kun je leren. Misschien heb je daar wat hulp bij nodig.

Liefdevolle aandacht
Marjolijn bewondert 900 jaar oude eik in Klütz. 

Schuld en Liefde

Die liefdevolle aandacht krijgt de roker zeker niet van de media, noch van de medisch specialisten. Ze zouten de roker ongenadig in hoe slecht hij zich gedraagt en ze zadelen hem op met een flink schuldgevoel- en een heleboel stress. Daardoor wordt  het gezondheidsrisico nog groter: stress is ook een killer.

Ik denk dat je rokers nauwelijks  hoeft te overtuigen dat roken de gezondheid behoorlijk schaadt.  Ik ben nooit iemand tegen gekomen die niet wilde stoppen. Dit wordt soms door een roker ontkent. Maar vraag je door dan blijkt die wens toch aanwezig. Ze is stevig verstopt achter allerlei argumenten waarmee de roker zijn verslaving goed praat.

Het is   bizar dat rokende mensen steeds meer als gezondheids criminelen worden gezien,  terwijl vrijwel niemand zich afvraagt wat de achtergronden zijn. “Als ik een sigaret opsteek  heb ik eindelijk een paar minuten rust”, vertelde een roker me en hij bedoelde daarmee dat hij even weg was uit de niet zo vrolijk makende hectiek van zijn leven.   De roker wordt bedolven onder vrachten nare plaatjes en verhalen die de gevolgen van roken heftig duidelijk maken. De sigaret wordt als oorzaak gezien, maar als je dieper gaat graven komen er andere oorzaken aan het licht: zou dit het gebrek aan klein en groter dagelijks geluk kunnen zijn?

Klein geluk

Ochtend, krant en thee
Op je gemak de krant lezen

Bij gebrek aan een harmonisch leven, aan rust en geborgenheid neemt de sigaret al snel de rol over van dat “kleine” dagelijkse geluk. Het geeft, en dat kan niemand ontkennen, ook even instant ontspanning.  Kijk je naar de gevolgen, dan wordt dat korte geluk  wel heel erg duur en met veel droefheid betaald.

Roken ervaren mensen als een kortstondige pauze van min of meer klein geluk is een grauwe wereld. Maar roken lost niets op. Het vermeerdert alleen maar problemen op allerlei gebied. Ik noem er een paar: je geld stroomt naar aandeelouders in de tabaksindustrie en naar medici en pillendraaiers die zich duur laten betalen en daardoor je zorgkosten torenhoog laten stijgen. Je gezondheid gaat achteruit, je gaat je als een paria voelen, je krijgt gebrek aan lucht en als je terugkijkt zie je dat je uithoudingsvermogen alsmaar terug loopt. En het allerergste: je voelt je een mislukkeling omdat je niet nee kunt zeggen.

Kies voor een andere manier van leven

Een andere manier van leven is de beste en meest duurzame oplossing. Met een beetje steun in de rug is dat best klaar te spelen. Stoppen met roken is dan echt niet zo moeilijk als het vaak wordt voorgesteld.  En overheid en medici – die beiden belangstelling hebben voor je geld – moeten vooral stoppen met het wijzen van een beschuldigende vinger naar de rokers. Het is een onacceptabele vorm van pesten en kleineren. Ophouden daarmee.  Echte hulp herken je omdat die gelukkig maakt.

Als ik wat te zeggen had: alleen gelukkige foto’s op de pakjes

Tussen de bloesems
Marjolijn neemt een geur-douche tussen de bloemen van de meidoorn:  Intens geluksgevoel.

Als ik wat te zeggen had, dan zou ik op sigarettenpakjes foto’s van gelukkige mensen zetten  en mooie toekomst beelden waar je naar kunt verlangen
De afschrikwekkende plaatjes werken alleen maar verdringing in de hand en een laag dieper is een focus op een ziek leven dan het  onvermijdelijke het gevolg is. Plezierige plaatjes roepen, ook tot diep in het onderbewuste , de wens naar een harmonisch leven op. Daarin is geen plaats voor ongezonde gewoonten.

Hubert Haenen