Effect van roken op dosis medicijnen vaak “vergeten”.

Als je stopt met roken of als je gaat roken, dan kan dat een flink effect hebben op de werkzaamheid van diverse medicijnen. Vooral op medicijnen met een “smalle therapeutische basis”, zeggen onderzoekers.

Rokers hebben bij bepaalde type medicijnen vaak een hogere dosis nodig omdat de werking door roken afneemt. Bij het stoppen met roken moeten dan vrijwel meteen doses afgebouwd worden omdat te grote doses kunnen leiden tot ongewenste bijverschijnselen. Ga je roken en je gebruikt medicijnen, dan kan ook dat een grote invloed hebben op de hoeveelheid van bepaalde medicijnen die je gebruikt.

Roken beïnvloedt werking medicijnen

Bij het stoppen met roken wordt met dit effect bijna nooit rekening gehouden. Ook niet als je een stoppen met roken therapie volgt. Dus stop je met roken en je gebruikt medicijnen, neem dan beslist contact op met je arts. Deze effecten werden genoemd in een artikel: “invloed van roken op farmacokinetiek van medicijnen” stond onlangs in het Nederlands Tijdschrift voor Geneestkunde.

Interessant

Interessant is dat er onderzoek is gedaan naar de bijslsuiters van medicijnen op dit verschijnsel, maar dat dit onderzoek slechts weinig bijsluiters heeft gevonden waarin het effect werd vermeld. Vaak wordt het effect nog niet onderkend of worden nieuwe bijverschijnselen aan andere oorzaken toegeschreven.

Het betreffende artikel zegt hierover: “In het algemeen zal men dus bij patiënten die deze geneesmiddelen gebruiken en die roken, een hogere dosering nodig hebben voor het gewenste therapeutische effect; omgekeerd dient rekening te worden gehouden met een lagere dosering bij patiënten die stoppen met roken of die beginnen met nicotinevervangende therapie.”

Conclusie  David Burger,  schrijver van dit artikel 

“Roken of het hiermee stoppen kan een klinisch relevant effect hebben op de spiegel van diverse geneesmiddelen, met name op die van psychofarmaca en middelen voor COPD of longkanker. Omdat roken vaak maar een van de factoren is die de variatie in medicijnspiegels tussen patiënten (interpatiëntvariatie) bepalen, zal dit effect vaak niet opgemerkt worden. Maar juist als een patiënt stopt met roken, veranderen medicijnspiegels (intrapatiëntvariatie); wanneer de dosering dan niet aangepast wordt, kan dit klinische gevolgen hebben, zoals het optreden van bijwerkingen. Ook kan de standaarddosering te laag zijn voor rokers, waardoor het geneesmiddel ten onrechte als ineffectief wordt afgeschreven. Het gebruik van bepaalde geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte moet extra gemonitord worden bij patiënten die roken of die hiermee stoppen.”

https://www.ntvg.nl/artikelen/invloed-van-roken-op-farmacokinetiek-van-medicijnen/volledig