Hubert Haenen

Remy Meijers: burgers zetten projecten op, gemeente ondersteunt

De trend is: zorg zelf voor je leefomgeving.

Burgers die projecten tot stand brengen met hulp van de gemeente: Volgens wethouder Remy Meijers is dit de belangrijkste trend  van de voorbije jaren. Hij voorziet  verder dat Valkenburg de schoonste gemeente van Nederland wordt, maar ook dat de communicatie met de burgers de komende jaren aanzienlijk beter moet. In het interview geeft hij ook aan dat de gemeente en de burgers voor een enorme uitdaging staan om energie neutraal te worden.

Ook kritiek

In dit verhaal  geeft Remy Meijers inzicht in een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen binnen de gemeente Valkenburg.
Opvallend is het succes van “zelfsturing” waarbij Valkenburgers projecten opzetten die het leven veraangenamen. Remy Meijers verwacht ook dat Valkenburg over vier jaar de schoonste gemeente van Nederland zal zijn. Kritiek heeft hij op de communicatie naar de burger toe.

Remy Meijers: “zelfsturing hebben we echt stevig neergezet”:

Het mooiste waar ik als als wethouder aan heb kunnen meewerken is het proces van zelfsturing dat we echt stevig hebben neergezet. Allerlei ideeën van groepen inwoners in de diverse dorpen zijn daardoor tot bloei gekomen. Van groot tot klein, van bloembakken en wandelpaadjes tot een compleet kunstwerk op een rotonde. Prachtig was het blootleggen van een kalksteengroeve, het realiseren van grote moestuinen en het in gang zetten van een groots natuur- en recreatieplan. En dat is dan bedacht en uitgevoerd door inwoners, met húlp van de gemeente in plaats van andersom. Dit levert veel mooiere resultaten op dan wanneer het gemeentelijk apparaat dat zou moeten verzinnen en uitvoeren!

Meescheppen

En ik mocht daar dan vaak bij zijn bij geven als verantwoordelijk wethouder. Ik heb dus ook maar zo vaak mogelijk staan meescheppen en planten: prachtig om al die positieve energie van mensen om je heen te voelen!

Model Valkenburg.

Het zelf opzetten van projecten in de eigen leefomgeving werd zo succesvol dat men elders in Limburg spreekt van “het model Valkenburg”.

Bij de foto:Met de fiets naar het trouwen. Drie dochters later is is Remy Meijers, wethouder voor milieu, sport, duurzaamheid en beweging zijn fiets trouw gebleven

 

 

Remy Meijers is trots op zijn gezin. Dat laat hij dan ook duidelijk merken op zijn Facebook account. Als gezin is de familie Meijers ook heel actief binnen de Valkenburgse gemeenschap. Zijn twee oudste dochters staan nu ook op de kandidatenlijst van van de PGP. Bij de komende verkiezingen is het trouwens een trend om jonge mensen op de kandidatenlijsten op te nemen om zo leeftijdsgenoten te verleiden te gaan stemmen. Je ziet dat door alle partijen heen.

Communicatie met de inwoners van Valkenburg is niet het sterkste punt van het vijf mannen tellende gemeentebestuur:

Remy: “Voorlichting is vaak onder de maat”

“De voorlichting van onze gemeente is vaak onder de maat. Klinkt misschien vreemd uit mijn mond, maar het heeft een simpele reden: we zijn gewoon onderbezet op dat punt. 1 echte communicatie medewerker in een gemeente die meer activiteiten herbergt dan een stad als Maastricht, dat leidt onherroepelijk regelmatig tot fouten. Vakantie, ziekte of grote commotie ronde de brandveiligheid in de grotten en hop, je reguliere capaciteit ontbreekt. En waarom doen we daar dan niets aan? Omdat er in het verleden zwaar bezuinigd is op het ambtenarenapparaat (vorige gemeenteraden vonden dat makkelijker dan moeilijke bezuinigingen die de achterban zou kunnen raken), en dat kan in zeker een toeristische gemeente als valkenburg feitelijk niet. Afgelopen jaren is als eerste weer gezorgd dat het aantal toezichthouders en handhavers weer op een béétje aanvaardbaar peil is gekomen (er moet nog steeds bij eigenlijk), maar nu moet toch echt wel communicatie uitgebreid. Eigenlijk van de zotte: in Meerssen waar nog geen 10% te doen is van wat hier plaatsvindt hebben ze 3 fulltime medewerkers op communicatie en in de Utrechtse gemeente Houten is de communicatieafdeling zelfs de grootste die er is. Waarom: omdat ze daar communicatie met de burgers het allerbelangrijkste vinden dat er is.

“Er moeten burgerpanels komen voor de nodige inspraak”.

Die instelling moet hier in feite ook komen. Daarom heeft de PGP ook expliciet in het partijprogramma opgenomen dat er capaciteit bij moet, ook voorzien van zaken als burgerpanels, waardoor inwoners zelf inspraak krijgen bij de wijze van communicatie”, aldus Remy Meijers.

Bij de foto: Links Remy Meijers, Bert Dauven, Jan Schrijen, Carlo Vankan, Jan Vermeer.

 

 

Plezier hoort bij het vak.
Valkenburgse wethouders werken
officieel drie dagen per week.

Remy Meijers: In de praktijk ben je veel meer tijd kwijt

Remy: “In de praktijk ben je namelijk veel meer tijd kwijt, ik schat meestal 45 uur per week. En dat met een andere parttime baan van 3 dagen erbij, plus een druk gezin, je kunt je voorstellen dat het af en toe een beetje schipperen is. Heel veel wat er gebeurt zie je ook níet; het lezen van de stukken, de soms lange vergaderingen, het najagen van allerlei info bij een heleboel partijen binnen en buiten het gemeentehuis. Probeer daar maar iets leuks van te maken voor de social media 😉“.

Standhouden

Een wethouder maakt deel uit de het dagelijks bestuur en niet meer van de raad. Kan een wethouder dan ook nog het partijprogramma uitvoeren?

Remy: “Je weet gewoon op voorhand dat besturen in Nederland betekent dat je compromissen moet sluiten. We hebben wel onze topprioriteiten en we weten waar de knelpunten met andere partijen zitten. Water bij de wijn zal her en der zeker nodig zijn, maar als na afloop van de onderhandelingen voldoende duidelijk is waarom we tot het gezamenlijk standpunt zijn gekomen dan kan je daarmee heel goed leven. En op je hoofdpunten moet je dan gewoon standhouden. Dan liever oppositie.”

Bij de foto rechtsonder: Jan Vermeer, wethouder VVD en Remy Meijers PGP houden hier elkaar in evenwicht.

 

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de onderwerpen waaraan Remy Meijers  vooral aandacht aan moet besteden.
Welk duurzaamheids doel moet je de komende vier jaar zeker bereikt hebben?

Meijers: ” Ik wil twee zaken bereiken. Op de eerste plaats dat we dan onherroepelijk de weg naar een duurzame gemeente zijn ingeslagen. En op de tweede plaats dat elke inwoner in staat gesteld kan worden zelf energie neutraal te worden.

Bittere noodzaak

Dat klinkt idealistisch, maar het is gewoon bittere noodzaak. Want de meeste mensen beseffen het nog niet, maar een van de grootste opgaven van gemeenten voor de komende jaren én komende decennia wordt de energietransitie.

Gigantische opgave

In 2021 moet elke gemeente een plan hebben waarin duidelijk is hoe voor het jaar 2050 elke wijk van het gas af te hebben en volledig energie neutraal te zijn.
Dat plan alleen al is een gigantische opgave.

Daaraan gekoppeld moet elke inwoner in staat gesteld worden zelf zo zuinig en groen mogelijk met energie om te gaan. Daarom moet er snel een duurzaamheidsfonds in het leven geroepen worden waaruit we alle activiteiten die daarvoor nodig zijn kunnen faciliteren, en waarbij we onze inwoners kunnen helpen om die stap te zetten.

Ondersteuning voor de individuele burger

In feite is het niet zo moeilijk, maar nu lijkt het dat vaak wel voor een individueel burger: je moet weten waar je moet beginnen zonder tegen allerlei onnodige kosten aan te lopen en daarin moet een gemeente zoveel als ze kan ondersteunen en helpen”, aldus Meijers.

Bij de foto: Remy geeft les in duurzaamheid op de basisschool.

 

Wat was een van je mooiste ervaringe?

Remy: Misschien was dat het zien blootleggen van de Via Belgica in Houthem. Jarenlang is er naar gezocht door archeologen, waar ie ongeveer lag is wel bekend, maar als ie dan uiteindelijk gevonden wordt in Houthem, vlak bij chateau Sint Gerlach, dat voelt dan toch wel heel bijzonder”.

Fan van Astrix&Obelix

“Zeker als je dan als afgestudeerd historicus en levenslang fan van Asterix & Obelix in die diepe kuil mag stappen en dan steentjes mag aanraken die daar door Romeinse activiteiten bijna 2.000 jaar geleden terecht zijn gekomen. In dat verlengde, ik heb ook bij onze eigen amateur gemeentearcheoloog Hub Pisters in z’n woonkamer in Broekhem-Zuid stenen mogen vasthouden die 250.000 jaar geleden in het Geuldal zo een beetje voor mijn eigen voordeur door neanderthalers zijn bewerkt. Dat is ook heel indrukwekkend!

 

Remy Meijers:”iedereen kent me als de wethouder die plastic flesjes en blikjes opraapt”.

Doel: Valkenburg moet schoonste gemeente van Nederland worden.

Remy: ” Het doel is de komende jaren dat we de schoonste gemeente van Nederland zijn.  Iedereen kent me nu wel als ‘die wethouder die plastic flesjes en blikjes opraapt”, maar dat blijft dus ook bittere noodzaak. Er worden wereldwijd per minuut 1 miljoen plastic flesjes verkocht, en minder dan de helft daarvan wordt gerecycled. De rest belandt op vuilnisbelt of nog erger, direct in het milieu. In diezelfde minuut kieperen we als wereldbevolking 1 volle vuilniswagen plastic in zee. Tussen de 5 en 13 miljard kilo op jaarbasis. En helaas doen we er in Nederland driftig aan mee. Als ik zie wat er aan plastic, maar ook aan blikjes, lege sigarettendozen, chipszakken en andere verpakkingen elke keer weer te vinden is op straat en in de natuur, dat is schrikbarend. Dus, we houden zelf al met grote regelmaat acties om zwerfvuil te verwijderen, we laten de handhaving al extra controleren op dumpingen en zwerfafval en we hebben ons als gemeente al aangesloten bij de statiegeld alliantie.”

Staat of valt bij bewustwording

“Maar het staat of valt uiteindelijk met bewustwording op alle niveau’s in de samenleving. Dus we hebben nu ook bewustwordingsprogramma’s op de scholen in gang gezet, want als de volgende generatie beseft dat weggooien niet ok is en de eigen toekomst hypothekeert, dan hebben we een wereld gewonnen.”

Einde portret Remy Meijers

Remy Meijers is momenteel wethouder in Valkenburg. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is hij lijsttrekker van de PGP, de Progressief Groene Partij Valkenburg. Zijn medekandidaten zijn zittend raadslid Corry Fulmer als de nummer twee,  Pat-Jos Huisman uit Vilt als 3, Hilde Baaij uit Schin op Geul als nr 4.